Ғылыми журнал “Ізденістер, нәтижелер”

  • 2023 

I – 2023 (97) қаңтар –  наурыз

  • 2022

I – 2022 (93) қаңтар –  наурыз 

II – 2022 (94) сәуір – маусым 

III – 2022 (95) шілде – қыркүйек 

IV – 2022 (96) қазан-желтоқсан 

  • 2021

I – 2021 (89) қаңтар-наурыз

II – 2021 (90) сәуір-маусым

III – 2021 (91) шілде-қыркүйек

IV – 2021 (92) қазан-желтоқсан

  • 2020

I – 2020 (85) қаңтар-наурыз

II – 2020 (86) сәуір-маусым

III – 2020 (87) шілде-қыркүйек

IV – 2020 (88) қазан-желтоқсан

  • 2019

I – 2019 (81) қаңтар-наурыз

II – 2019 (82) сәуір-маусым

ІІІ – 2019-3 (83) шілде-қыркүйек

IV – 2019-4 (84) қазан-желтоқсан

  • 2018

I – (95 мақала )

II – (87 мақала )

III – (50 мақала )

IV – (30 мақала )

  • 2017

I – (57 мақала )

II – (60 мақала)

III – (80 мақала)

IV – (122 мақала)

  • 2016

I – (60 мақала)

II – (53 мақала)

III – (57 мақала)

IV – (65 мақала)