Оқытушыларға

Прайс-парақтары

2023
“Эпиграф” баспасы
“ТОО NQRT” баспасы
“Бастау” баспасы
“Альманахъ” баспасы
“N-Press” баспасы
“ADAL KITAP” баспасы
“LANTAR BOOKS” баспасы
“IPR MEDIA” баспасы
“Дарын” баспасы
“КарГУ” баспасы
“ALEM BOOK” баспасы

2022 
“Бастау” баспасы
“N-Press” баспасы
“N-Press” баспасы_Электронды оқулықтар
“Эпиграф” баспасы
“NewBook” баспасы
“ЭСПИ” баспасы
“Эпиграф” Мультимедиялық оқулықтар
“Лантар Трейд” баспасы
“Мазмұндама” қоғамдық қоры

2021  
“Альманахъ” баспасы
“Бастау” баспасы
Қарағанды университеті
“ССК” баспасы
“CyberSmith” баспасы
“NewBook” баспасы
“Express Publishing” баспасы
“Интеллект” баспасы
“N-Press” баспасы
“N-Press” баспасы – электронды
“InterPress” баспасы 
“Эпиграф” баспасы
Инфра-М
“Қазақ университеті” баспасы – Электронды
“Қарасай” баспасы
Эрудит. Инклюзивті білім беру
Эрудит. Питер
Эрудит. Оқулықтар-1
Эрудит. Оқулықтар-2
“Лань” ветеринария
“Лань” баспасы
“Лань” электронды кітаптар
“Квадро” баспасы
“Лантар Трейд” баспасы
Эрудит баспасы

Мерзімді басылымдар

Ғылыми кітапхананың университет оқытушыларынан оқу процесіне қажетті басылымдарға тапсырыс қабылдау тәртібі.

     Тапсырыс арнайы «Тапсырыс бланкі» бойынша жүзеге асырылады. Тапсырыс жасалмас бұрын ең алдымен басылымның кітапхана қорында барын немесе жоқ екенін электронды каталогтан тексеру қажет. Тапсырыста мамандықтың және оқытылатын пән атауы толық көрсетілуі керек. Тапсырыс жасалған кезде бұл басылымның негізгі немесе қосымша оқулық екені көрсетілуі қажет.

  Тапсырыс кафедра оқытушыларымен келісіліп, кафедра меңгерушісінің және “Білім беру бағдарламаларын жобалау” бөлім басшысының қолы койылып, «Ғылыми кітапхана» директорымен келісілуі тиіс.

   Кітапхана қорын қалыптастыру кезінде университет «Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беретін ұйымдардың білім беру қызметіне қойылатын біліктілік талаптарын және оларға сәйкестікті растайтын құжаттар тізбесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігінің 2024 жылғы 5 қаңтардағы №4 бұйрығын басшылыққа алады  https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2400033892

  1. Білім беру қызметіне қойылатын біліктілік талаптары мынадай тармақшалармен айқындалады:

2.1. Оқу бағдарламаларының пәндерін оқыту тілдерінде 100% қамтамасыз ететін, баспа және (немесе) электрондық басылымдар форматындағы оқу, оқу-әдістемелік және ғылыми әдебиеттердің кітапхана қорының болуы;

2.2. Білім беру бағдарламаларының пәндері кесіндісінде оқу әдебиеті қорының кемінде 3%-ын жыл сайын жаңартуды қамтамасыз ету;

2.3. Кітапхана қорларын бірлесіп пайдалану үшін кітапханалармен және ғылыми ұйымдармен шарттардың (келісімдердің) болуы (электрондық деректер базасына немесе ақпараттық ресурстарға қолжетімділік).     

Кітаптарға тапсырыс бланкісін жүктеу

Электронды ресурстарға тапсырыс бланкіcін жүктеу

Мерзімді басылымдарға тапсырыс бланкісін жүктеу